Wypalanie się słońca

Ciężko snuć jednoznaczne i pewne teorie na temat umierania i wypalania się Słońca. Co prawda obserwujemy słońce, znamy po części jego budowę i procesy jakie w nim zachodzą, jednak bez dokładnych danych nie można stwierdzić co się z nim stanie. Można jedynie szacować i przewidywać co stanie się w dalekiej przyszłości.

Prawdopodobnie co sekundę Słońce przetwarza około 600 ton wodoru na 400 ton helu wytwarzając w tym czasie ogromne ilości ciepła, światła i energii. Porównując te wartości z szacowana masą Słońca, można w przybliżeniu określić ile czasu będzie żyło. Niemal pewnym jest założenie, że Słońce nie będzie żyć wiecznie. W każdej sekundzie traci energię w postaci światła, ciepła i wiatru słonecznego jakie wytwarza. Pewne jest, że Słońce ma jeszcze przed sobą niesłychanie długi żywot. Obecnie wiek tej gwiazdy szacuje się na około 5 miliardów lat.