Aktywność słońca

Słońce jest niezwykle ciekawym zjawiskiem. Kolejną ciekawostką jest fakt, że Słońce nie obraca się tak samo jak ziemia czy inne ciało sztywne. Różne warstwy i części Słońca obracają się z różną prędkością. Najszybszy obrót można zarejestrować na równiku, czyli raz na około 25 dni.

Wraz z oddalaniem się od równika, prędkość sukcesywnie maleje by spaść do prędkości pełnego obrotu na poziomie 35 dni w okolicach biegunów. Dokładne wartości nie są oczywiście znane. Takie zróżnicowanie jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Słońce jest ogromną kula gazów, które są w ciągłym ruchu.

Kolejną przyczyną nierównomiernego obrotu Słońca jest nawijanie się pola magnetycznego Słońca, które jest z kolei odpowiedzialne za aktywność Słońca. Jednym z widocznych objawów aktywności słonecznej są plamy słoneczne. Naturalnie zjawiska w słonecznej atmosferze znacznie różnią się od tych na ziemi.

Posted in Bez kategorii

Published by